เครื่องเชื่อมท่ออัตโนมัติ

  • Full Automatic HDPE Pipe Welding Machine

    เครื่องเชื่อมท่อ HDPE อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    กล่องควบคุมเครื่องเชื่อม Butt Fusion อัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ความดันและหัววัดอุณหภูมิสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิความร้อนโดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์เวลาสามารถควบคุมได้ 5 ขั้นตอนเมื่อทำงานให้แต่ละขั้นตอนสามารถตั้งค่าแรงกดดันและเวลาในการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันและบันทึกแต่ละรอบการทำงานสามารถบันทึกและทำซ้ำการทำงานได้โดยอัตโนมัติ