วิธีการทำความร้อนและการตรวจสอบการตรวจจับอุปกรณ์ท่อของเครื่องเชื่อมร้อนละลาย

zsd

เครื่องเชื่อมท่อ hdpe ใช้วิธีการเชื่อมความถี่สูงในตอนเริ่มต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปรรูปฟิล์มพลาสติก เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์เครื่องเชื่อมแบบ Hot Melt มักใช้วัสดุช่วยเชื่อมโดยทั่วไปแล้ว วิธีการให้ความร้อนทั้งหมดของวิธีการเชื่อมคือการให้ความร้อนภายนอกที่สอดคล้องกันสำหรับวัสดุหลักวิธีการให้ความร้อนเหล่านี้รวมถึงประเภทแผ่นให้ความร้อน การทำความร้อนแบบลิ่ม การทำความร้อนด้วยลมร้อน และวิธีการทำความร้อนที่ใช้การเคลื่อนที่เชิงกลเพื่อสร้างความร้อนจากการเชื่อมที่ต้องการ

เครื่องเชื่อมแบบก้นฟิวชั่นไม่จำเป็นต้องได้รับความร้อนโดยรวม การเสียรูปของชิ้นงานมีขนาดเล็ก และการใช้พลังงานมีขนาดเล็กปราศจากมลภาวะตามธรรมชาติความเร็วในการทำความร้อนนั้นรวดเร็วและการเกิดออกซิเดชันและการแยกคาร์บอนของพื้นผิวค่อนข้างเบาชั้นชุบแข็งพื้นผิวสามารถปรับได้ตามความต้องการ ง่ายต่อการควบคุมหลังจากการให้ความร้อน สามารถติดตั้งในสายการผลิตแปรรูปทางกลได้ โดยตระหนักถึงการใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ซึ่งสะดวกกว่าในการจัดการ และสามารถลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดกำลังคน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ผ่านการตรวจสอบกระบวนการ การยืนยันกระบวนการ และการบันทึกกระบวนการ เครื่องเชื่อมแบบ Hot-melt ของท่อจะยุติการเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่ากระบวนการทำงานและพารามิเตอร์การเชื่อมเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการในระหว่างขั้นตอนการเชื่อมอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดปัจจัยมนุษย์และปรับปรุง คุณภาพการเชื่อมข้อมูลการเชื่อมสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยลดงานควบคุมคุณภาพได้อย่างมาก

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการเชื่อมและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายท่อ การทดสอบประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องของเครื่องเชื่อมอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเครื่องเชื่อมแบบ Hot-melt แบบอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการเชื่อมแบบ Hot-melt ของพลาสติกคุณภาพของเครื่องเชื่อมมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการเชื่อมส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบไฮดรอลิก เฟรม ฟิกซ์เจอร์ แผ่นความร้อน คัตเตอร์มิลลิ่ง และระบบควบคุมอัตโนมัติ


เวลาโพสต์: 14 มี.ค. 2565