วิธีจัดการกับปัญหาทั่วไปของเครื่องเชื่อมอิเล็กโทรฟิวชัน?

asdadadad

รูปแบบของอิเล็กโทรเทอร์มอลฟิวชั่น, สายพานหดด้วยความร้อน, เครื่องเชื่อมอิเล็กโทรเทอร์มอลฟิวชั่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้นแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายอย่างกว้างขวาง หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดติดต่อเรา มาเรียนรู้ปัญหาทั่วไปของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าฟิวชั่นกันเถอะ

รุ่นผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกเครื่องเชื่อมแบบใช้ความร้อนและความร้อนแบบอัตโนมัติล่าสุดซึ่งรองรับคู่มือและบาร์โค้ดเมื่อเลือกเครื่องเชื่อมแบบอิเล็กโทรเทอร์มอลฟิวชั่น

มิฉะนั้นขอบเขตการใช้งานจะลดลงในกระบวนการใช้งาน เพื่อลดประสิทธิภาพการใช้งานทำให้เกิดของเสียที่ไม่จำเป็นและส่งผลต่อคุณภาพงานแหวน ในระหว่างการก่อสร้าง โดยทั่วไป เมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ห่างจากเครื่องเชื่อมไม่เกิน 50 ม. จำเป็นต้องเลือกสายเคเบิลอินพุต 2.5 มม. 2 เป็นต้น ยิ่งระยะทางยิ่งยาว สายเคเบิลยิ่งยาวยิ่งแรงดันไฟมากขึ้น เมื่อแรงดันไฟในโครงข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อรองรับแหล่งจ่ายไฟในเวลานี้ มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับเครื่องเชื่อมแรงดัน ซึ่งต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใกล้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงาน


โพสต์เวลา: 24 ส.ค.-2564